Agnes ErichPROF. UNIV. DR. AGNES ERICH,
PREŞEDINTE AL COMISIEI NAŢIONALE A BIBLIOTECILOR (C.N.B.)

Absolvă Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1995), precum şi Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2000). Cursuri postuniversitare de informatică (2003) şi master în Administraţie Publică Europeană (2006). Din 2005 doctor în ştiinţe istorice al Universităţii „Valahia” din Târgovişte cu teza „Istoria tiparului românesc de la începuturi până la apariţia marilor edituri comerciale”. De la absolvire lucrează la Biblioteca Jude¬ţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa (1995), apoi, din acelaşi an până în prezent, este cadru didactic al Universităţii „Valahia” din Târgovişte (preparator, asistent, lector, conferenţiar). Din 2002 director al Bibliotecii Universitare iar din octombrie 2012 director al Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. Întreprinde vizite de docu¬mentare sau studiu în: SUA, Olanda, Belgia, Franţa, Anglia, Cipru, Grecia, Ungaria, Republica Moldova. Colaborează la reviste de specialitate („Biblioteca”, „Biblioteca Bucureştilor”) sau la cele târgoviştene, „Litere” (redactor asociat), „Curier”, „Eroica”, „Impact cultural”, „Armonia”. Participă cu comunicări la sesiuni ştiinţifice organizate în ţarăşi străinătate (Chişinău, Opatija-Croaţia, University of Cambridge). Membră a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2008).

***

She graduated from the Faculty of Letters of the University of Bucharest (1995), as well as the Faculty of Legal Sciences of the `Valahia` University of Târgovişte (2000). Post graduate courses in computer science (2003) and master's degree in European Public Administration (2006). Since 2005, doctor of historical sciences from the `Valahia` University in Târgovişte with the thesis `The history of Romanian printing from the beginning to the emergence of the large commercial publishing houses`. Since graduation, she has been working at the `Ion Heliade Rădulescu` County Library in Dâmboviţa county (1995), then, from the same year until now, she is a teaching staff of `Valahia` University in Târgovişte (preparator, assistant, lecturer, lecturer). Since 2002 director of the University Library and since October 2012 director of the County Library `I. H. Rădulescu` Dâmboviţa. She under takes documentation or study visits in: USA, Holland, Belgium, France, England, Cyprus, Greece, Hungary, Republic of Moldova. She collaborates with specialized journals (`Biblioteca`, `Biblioteca Bucureștilor`) or the journals from Târgoviște : `Litere` (associate editor), `Curier`, `Eroica`, `Impact cultural`, `Armonia`. She took part with papers in scientific sessions organized in the country and abroad (Chișinău, Opatija-Croatia, University of Cambridge). Member of the Society of Târgoviște Writers (2008).

Go to top