Gordana Stubian LadeiGordana Stubičan Ladešić a absolvit „Fonetică și știința informației” la Facultatea de Științe Sociale și Umane din cadrul Universității din Zagreb. Încă din 2001 lucrează la Biblioteca Centrală pentru Fizică de la Departamentul de Fizică al Facultății de Științe al Universității din Zagreb, în calitate de bibliotecar calificat, unde a acumulat o experiență vastă în diverse activități și servicii ale unei biblioteci academice. Din 2015 a devenit director al bibliotecii, președinte al Consiliului Bibliotecarilor Facultății de Științe, administrator al Depozitului Facultății de Științe al Universității din Zagreb, membră a grupului de lucru pentru Dezvoltarea Arhivelor si Arhivelor academice digitale (DABAR) pentru comunitatea academică și de cercetare din Croația. Ea este editorul a trei departamente biografice și autoarea și co-autoarea a câtorva articole profesionale și științifice.

***

Gordana Stubičan Ladešić graduated `Phonetics and information science` at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Since 2001 she is working in Central Library for Physics at Department of Physics, Faculty of Science University of Zagreb, as a graduate librarian where she gathered rich experience in performing various activities and services of an academic library. Since 2015 she is the head of the Library. President of Librarian board of the Faculty of Science, administrator of the Repository of Faculty of Science University of Zagreb, member of the working group for developing the Digital academic archives and repositories (DABAR) for academic and research community in Croatia. She is the editor of three department bibliographies and the author and co-author of several professional and scientific articles.

Go to top