Matei VisniecMatei Vişniec s-a remarcat în anii ’80 ca poet, apoi ca dramaturg ale cărui piese, cu largă circulaţie în mediul literar, sunt interzise pe scenele profesioniste. În 1987 părăseşte România şi se stabileşte în Franţa, unde lucrează pentru Radio France Internationale. Piesele sale în limba franceză apar la „Actes Sud – Papiers”, „Lansman”, „Non Lieu”, „Espace d’un instant”, „L’Oeil du Prince”. Numele său figurează pe afişe teatrale în peste 40 de ţări. În ultimii ani, Matei Vişniec s-a remarcat şi ca romancier. Dintre volumele publicate amintim: „Păianjenul în rană” (teatru, 2007), „Groapa din tavan” (teatru, 2007), „Omul-pubelă. Femeia ca un câmp de luptă” (teatru, 2007), „Cafeneaua Pas Parol” (roman, 2008, Polirom, 2014); „Cronica ideilor tulburătoare sau despre lumea contemporană ca enigmă şi amărăciune” (eseu, 2010, Polirom, 2019), „Sindromul de panică în Oraşul Luminilor” (2009, Polirom, 2012; roman distins cu Premiul revistei „Observator cultural”), „Domnul K. eliberat” (2010, Polirom, 2015; roman nominalizat la Premiul Naţional de Proză al „Ziarului de Iaşi”), Dezordinea preventivă (roman, 2011, Polirom, 2017); „Cabaretul cuvintelor” (teatru, 2012, Polirom, 2018), „Negustorul de începuturi de roman” (2013, Polirom, 2014; volum distins cu Premiul „Augustin Frăţilă” pentru cel mai bun roman, Premiul Naţional de Proză al „Ziarului de Iaşi” şi Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2013, în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere, Iaşi), „Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă”... (roman, 2016, Polirom, 2018), „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” (piesă pentru copii, Arthur, 2016), „Ultimele zile ale Occidentului” (povestiri, Polirom, 2018), „Un secol de ceaţă” (roman, Polirom, 2021).

***

Matei Vişniec stood out in the 80s as a poet, then as a playwright whose plays that widely circulated in the literary environment were banned on professional stages. In 1987 he left Romania and settled in France, where he worked for Radio France Internationale. His plays in French were published in `Actes Sud – Papiers`, `Lansman`, `Non Lieu`, `Espace d'un instant`, `L'Oeil du Prince`. His name appears on theatre posters in over 40 countries. In recent years, Matei Vişniec has also distinguished himself as a novelist. Among the published volumes we mention: `The spider in the wound` (plays, 2007), `The hole in the ceiling` (plays, 2007), `The dust bin man and the woman as a battlefield` (plays, 2007), `Pas Parol Cafe` (novel, 2008, Polirom, 2014); `Chronicle of disturbing ideas or about the contemporary world as an enigma and bitterness` (essay, 2010, Polirom, 2019), Panic syndrome in the City of Lights (2009, Polirom, 2012; novel awarded with the `Cultural Observer Magazine` Award), `Mr. K. released` (2010, Polirom, 2015; novel nominated for the National Prose Award of the `Iaşi Newspaper`), `Preventive disorder` (novel, 2011, Polirom, 2017); `The cabaret of words (plays, 2012, Polirom, 2018), `The merchant of novel beginnings` Polirom, 2014; volume awarded with the `Augustin Frățilă` Award for the best novel, the National Prose Award of the Iași Newspaper, the High School Award for the most loved book of the year 2013, at the International Festival of Literature and Translation, Iaşi), `Shoe-type loves, umbrella-type loves`... (novel, 2016, Polirom, 2018), `The snowman who wanted to meet the sun` (children's play, Arthur, 2016), `The last days of the west (stories, Polirom, 2018), `A century of fog` (novel, Polirom, 2021).

 

 

Go to top