Tematica

Responsabili: Preşedinţii de secţiuni ABR şi Secretarul General al ABR

SECŢIUNEA 1: Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

Moderator / preşedinte secţiune: Petruţa Mihaela Voicu, Biblioteca Centrală Universitară Carol I
Tematică: Schimbul interbibliotecar intern si internațional: realitate și perspective
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 2: Biblioteca şi societatea

Moderator / preşedinte secţiune: Preşedinte: Dorina Bălan B.J. V.A. Urechia Galaţi
Tematică: Bibliotecile contemporane – noi servicii pentru utilizatori
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 3: Carte veche. Conservare. Restaurare

Moderator / preşedinte secţiune: Dr. Silviu Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române
Tematică: Codul Patrimoniului Cultural – propuneri de modificări a proiectului legislativ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 4: Catalogare, clasificare, indexare

Moderator / preşedinte secţiune: Catrina Caluian Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi
Tematică: Actualitate și perspective în prelucrarea resurselor (II)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 5: Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar

Moderator / preşedinte secţiune: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”Iaşi
Tematică: Condiţii noi, probleme noi/vechi în relaţiile cu publicul nostru.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 6: Cultura informaţiei

Moderator / preşedinte secţiune: Prof. univ dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov
Tematică: Competențele și abilitățile necesare bibliotecarilor pentru a participa activ în regăsirea informației de valoare
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0745 820 361

SECŢIUNEA 7: Educaţie şi formare profesională

Moderator / preşedinte secţiune: Dr. Simona Bursaşiu Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din Timişoara
Tematică: Întâlnire anuala de lucru a biroului executiv
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 8: Periodice

Moderator / preşedinte secţiune: Moraru Violeta, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti
Tematică: Standardizare și uniformizare în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 9: Statistică şi evaluare

Moderator / preşedinte secţiune: Dr. Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi
Tematică: Statistica și evaluarea activității bibliotecilor românești – Priorități și obiective
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECŢIUNEA 10: Tehnici pedagogice în biblioteca şcolară şi CDI

Moderator / preşedinte secţiune: Daniela Argatu,Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava
Tematică: „Realizări notabile şi provocări pentru structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar”
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top