Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul Conferinţei Naţionale de la București, pe bază de concurs de dosare, următoarele premii:

  • Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Naţionale;
  • Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Publice;
  • Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate;
  • Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Școlare;
  • Premiul „Dan Simonescu” - unui student la specialitatea Ştiinţa Informării şi Documentării – Tema: Percepţia socială asupra profesiei de bibliotecar

În funcție de disponibilitatea și opțiunea sponsorilor, se pot acorda și alte premii pe diverse categorii de biblioteci.

Detalii privind cerințele depunerii candidaturii găsiți în Regulamentul de acordare a premiilor ABR.

Dosarele pentru premiile ABR trebuie depuse/trimise prin poştă către Secretariatul ABR - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până cel târziu la data de 25 august 2022

Go to top